Zobraziť navigáciu

Rozpočtové účtovníctvo

V nadväznosti na sociálno-ekonomické pomery a hlavne demografický vývoj našej spoločnosti, ktorý výrazne ovplyvňuje výšku rozpočtových prostriedkov jednotlivých škôl a školských zariadení, je veľmi zodpovedné a správne prehodnocovať každý výdavok, ako aj hľadať vnútorné rezervy organizácie, ktoré by viedli k znižovaniu nákladov. Možnosť úspory finančných prostriedkov Vám ponúkame v podobe externého vedenia účtovnej agendy.

Aké sú výhody externej spolupráce

Externým spracovaním účtovnej agendy dosiahnete zníženie nákladov na:

 • mzdu pracovníka, povinné odvody do poistných fondov
 • náklady na stravovanie, dovolenku, odchodné odstupné, tvorba SF
 • financovanie školení vlastných zamestnancov
 • softvérové a hardvérové vybavenie pre pracovnú pozíciu

Nami poskytované výhody

Legislatívny servis, v rámci ktorého Vás budeme informovať o všetkých podstatných zmenách týkajúcich sa financovania a účtovníctva rozpočtových organizácií.

Digitalizácia povinne zverejňovaných dokumentov podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Poistenie zodpovednosti. Obávate sa, že by Vám pri externom spracovaní účtovníctva mohla vzniknúť škoda ? Naša spoločnosť je pre prípad spôsobenia škody tretím osobám poistená, a teda takáto obava je neopodstatnená.

Nespĺňate podmienku povinného zamestnávania osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou?
Aj v tejto oblasti Vám spolupráca s nami môže priniesť úsporu finančných prostriedkov.

Čo pre Vás zabezpečíme

Všetko, čo je potrebné pre naozaj komplexné spracovanie účtovnej agendy. Najmä:

 • vedenie denníka dávky
 • vedenie hlavnej knihy
 • spracovanie faktúr vrátane tlače likvidačného listu faktúry
 • evidencia a vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • inventarizácia majetku, plánovanie odpisov
 • zaúčtovanie mesačnej uzávierky a tlačvýkazov s tým spojených
 • spracovanie štvrťročnej uzávierky a ročnej závierky a jej predloženie zriaďovateľovi

Zber dokladov. Všetky podklady si osobne prevezmeme vždy v dohodnutom termíne.

Koľko Vás to bude stáť?

Cena za naše služby je tvorená individuálne. Našou snahou je zohľadniť, pri stanovení ceny za služby, potreby konkrétnej organizácie a rozsah spracovávanej agendy tak, aby cena bola primeraná výkonu.

Máte záujem o naše služby alebo o vypracovanie orientačnej cenovej ponuky? Kontaktujte nás.