Zobraziť navigáciu

Podvojné účtovníctvo

S primárnym dôrazom kladeným na Váš komfort, požiadavky a potreby pre Vás spracujeme účtovnú agendu, mzdy a personalistiku. Všetko na profesionálnej úrovni a v súlade so zákonom o účtovníctve, zákonníkom práce a všetkými právnymi normami platnými v Slovenskej republike. Naše služby Vám ušetria čas, energiu a peniaze, pričom sa môžete naplno venovať primárnej podnikateľskej činnosti.

Prečo externe vedenie účtovníctva?

Outsourcing v oblasti účtovníctva je cesta, ktorá so sebou prináša množstvo pozitív, týkajúcich sa hlavne minimalizácie nákladov spojených so zamestnávaním vlastného účtovníka. Vlastný zamestnanec v prvom rade očakáva mzdu. Naše služby nie sú zadarmo, avšak mzdový náklad na vlastného zamestnanca je v každom prípade vyšší. Účtovnej jednotke sa v prípade outsourcingovej spolupráce znižujú náklady na spracovanie vlastného účtovníctva minimálne o povinné odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ďalej je potrebné spomenúť náklad na softvér, hardvérové vybavenie pracoviska, kancelárske potreby, energie a podobne. Pre správnosť účtovania je tiež nevyhnutné, aby sa zodpovedný zamestnanec zúčastňoval školení a prispôsoboval tak svoje vedomosti neustálym legislatívnym zmenám. Tu možno znova identifikovať výdavok na Vašej strane. Toto je len demonštratívny výpočet nákladov, ktoré v prípade spolupráce s našou spoločnosťou dokážete efektívne optimalizovať. Aby to však celé nebolo len o peniazoch, je potrebné spomenúť našu snahu o profesionálny a individuálny prístup ku každému klientovi.

Ako vyzerá spolupráca s nami?

  • V prípade záujmu vyplníte jednoduchý on-line formulár.
  • Budeme Vás kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie, na ktorom  odkonzultujeme všetko potrebné.  Eventuálne vybavíme všetko telefonicky alebo mailom.
  • Ak Vám naša ponuka bude vyhovovať uzatvoríme zmluvu o externom spracovaní účtovnej agendy  a Vaše podnikanie sa týmto momentom stane jednoduchším.
  • Všetky podklady si osobne prevezmeme vždy v dohodnutom termíne.
  • O všetkých legislatívnych zmenách, ktoré sa Vás budú bezprostredne dotýkať Vás informujeme prostredníctvom mailu.
  • V prípade potreby pre Vás vypracujeme výkazy  o hospodárení Vašej spoločnosti.

Koľko to stojí?

 

    Kto ste?  Balík            Cena? 
   Som začínajúci podnikateľ, ktorý toho ešte nemá veľa   
    na účtovanie, ale chcem mať všetko  v poriadku. 

 Štart

      30 € / mesiac
    Sme rozbehnutá spoločnosť, ktorá vystaví do
    300 faktúr ročne a zamestnávame maximálne
    10 zamestnancov.
 Plus       80 € / mesiac
     Sme firma, ktorá je na trhu už ako doma, vieme čo 
     od účtovníka požadujeme a sme ochotní za to zaplatiť.
 Biznis        od 250 € / mesiac

Cena je tvorená vždy individuálne podľa požiadaviek klienta. Ovplyvňuje ju rozsah spracovávaných účtovných dokladov, počet zamestnancov, predmet podnikania a pod. Naším cieľom nie je paušalizovať cenu služby alebo fixne stanoviť sumu za spracovaný účtovný prípad. Chceme, aby cena zodpovedala komplexnosti agendy.

Máte záujem uľahčiť si podnikanie ? Kontaktujte nás